. . .

Komunikat prasowy GIIF: Darmowe szkolenia on-line z zakresu walut wirtualnych

Rafał avatar
Rafał   2024-03-05 09:43

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego z działań podjętych w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Darmowe szkolenia odbywają się cyklicznie.

W dniu 6 marca 2024 r. pracownicy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przeprowadzą darmowe szkolenie on-line dla podmiotów świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych w Polsce

Na te i przyszłe szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

Terminarz na luty i marzec 2024 roku:

1. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin szkolenia: 7 marca 2024 r.

2. Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.

Termin szkolenia: 21 marca 2024 r.

3. Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Termin szkolenia: 6 marca 2024 r.

 

Popularne